Het aanvraagproces bestaat uit meerdere onderdelen, zowel intern binnen Kip uitgevoerd als door een externe onderzoekspartij.

FlowchartKipAanvraag

Helaas is het voor ons niet mogelijk om van tevoren in te schatten of uw aanvraag wel of niet zal worden goedgekeurd, vandaar dat wij altijd administratiekosten in rekening brengen.