Aanvraagproces

Een gedetailleerde beschrijving van het aanvraag proces is op deze pagina te vinden.

Aanvraagsoorten

Gelijkvormigheidsattest

Een gelijkvormigheidsattest heeft u nodig voor het invoeren van uw caravan in België. Van caravans geproduceerd voor 2009, is het niet altijd mogelijk om het gelijkvormigheidsattest af te geven.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer: www.mobilit.fgov.be

Mocht na onderzoek blijken dat er geen gelijkvormigheidsattest kan worden afgegeven, dan zal het bedrag minus €75 administratiekosten aan u worden gerestitueerd.

Aslastverhoging

Komt u laadvermogen tekort, dan kunt u bij moderne caravans vaak de aslast laten verhogen. Omgekeerd (de aslast verlagen) kan ook. Dit laatste wordt wel gedaan als de bestuurder in het bezit is van rijbewijs B en de auto-caravancombinatie te zwaar is. Overigens gaat het om een papieren aanpassing, want de huidige caravans hebben vaak al een as die een hoger draagvermogen heeft dan op het kentekenbewijs staat. Uiteraard betaalt u hiervoor wel meer.
Bij sommige moderne caravans kunt u de aslast ook achteraf laten aanpassen. U heeft daarvoor medewerking van de fabrikant/importeur nodig en er hangt een prijskaartje aan. Daarbij moet u vervolgens altijd een afspraak maken bij uw RDW-keuringsstation:
https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Gewicht-van-uw-auto,-bedrijfsauto-of-aanhanger-of-caravan-wijzigen.aspx

Mocht na onderzoek blijken dat er geen aslastverhoging kan worden afgegeven, dan zal het bedrag minus €75 administratiekosten aan u worden gerestitueerd.

COC document

Wanneer u het voertuig rechtstreeks (met alleen het voor export verklaarde Nederlands kenteken) wilt registreren, dan is de kans zeer groot dat de buitenlandse toelatingsautoriteiten u vragen om een COC (Certificate Of Conformity) te overleggen. Dit document is een officiële fabrieksverklaring en bevat alle technische gegevens van het voertuig. Een COC wordt ook wel CVO (Certificaat Van Overeenstemming) of ‘EG Übereinstimmungsbescheinigung’ genoemd.

Mocht na onderzoek blijken dat er geen COC document kan worden afgegeven, dan zal het bedrag minus €75 administratiekosten aan u worden gerestitueerd.

Typeplaatje

Het kan voorkomen dat het typelaatje vervangen dient te worden. Dit kan zijn door een ongeval, beschadiging etc. In vele gevallen is het mogelijk om een nieuw typeplaatje af te geven.

Herstellersbescheinigung / Datenblatt

Dit zijn documenten met alle technische gegevens van de caravan, afgegeven door de fabrikant. Deze documenten zijn nodig om de technische aanpassingen aan de caravan te vermelden in de caravanpapieren. Deze documenten worden meestal gevraagd door een TÜV keuringsstation.

Mocht na onderzoek blijken dat er geen Herstellersbescheinigung of Datenblatt kan worden afgegeven, dan zal het bedrag minus €75 administratiekosten aan u worden gerestitueerd.

Aan te leveren informatie

Voorbeeld typeplaatje:

voorbeeld typeplaatje

Het typeplaatje is meestal te vinden in de disselbak.

Voorbeeld asplaatje:

voorbeeld asplaatje