Privacy

Kamperen op de Veluwe

Privacybeleid

Kip Caravan hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kip Caravan houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om uw beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Ons verdiepen in de rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Kip Caravan zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Kip Caravan hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze verklaring privacyverklaring is van toepassing op de Kip Caravan Website en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van de Kip Caravan Website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.

Verzamelen van persoonsgegevens

Kip Caravan verzamelt persoonsgegevens, zoals uw e-mail adres, naam, thuis- en werkadres of telefoonnummer. Kip Caravan verzamelt tevens anonieme demografische informatie, die niet uniek is voor u, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten.

Er is ook informatie over uw computer hardware en software die automatisch wordt verzameld door Kip Caravan . Deze informatie kan bevatten: uw IP adres, browser type, domeinnamen, toegangstijd en Website adressen. Deze informatie wordt gebruikt door Kip Caravan om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de de Kip Caravan Website.

Onthoud dat als u persoonsgegevens of persoonlijke gevoelige gegevens openbaart via de Kip Caravan openbare message boards, deze informatie verzameld en gebruikt kan worden door anderen. Noot: Kip Caravan leest geen van uw privé online communicaties.

Kip Caravan raadt u aan de privacyverklaringen van de Websites die u kiest te bezoeken vanaf Kip Caravan zodat u kunt begrijpen hoe die Websites uw informatie verzamelen, gebruiken en delen. Kip Caravan is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of andere inhoud op Websites buiten de Kip Caravan en aan Kip Caravan gerelateerde Websites.

Gebruik persoonsgegevens

Kip Caravan verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de Kip Caravan Website te beheren en om de door u gevraagde services te leveren. Kip Caravan gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van andere producten of services die beschikbaar zijn vanaf Kip Caravan en haar relaties. Kip Caravan kan ook contact met u opnemen via enquêtes om uw mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken.

Kip Caravan verkoopt, noch verhuurt noch least klantenlijsten aan derden. Kip Caravan kan, van tijd tot tijd, contact met u opnemen in de naam van externe bedrijfspartners in verband met een zeker aanbod dat voor u interessant kan zijn. In die gevallen zullen uw persoonsgegevens (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) niet worden doorgegeven aan derden. Daarbij mag Kip Caravan gegevens delen met vertrouwde partners om ons te helpen statistieke analyses uit te voeren, om u e-mail of post te sturen, om te voorzien in klantenondersteuning, of om leveringen te regelen. Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan Kip Caravan , en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie.

Kip Caravan gebruikt of openbaart gevoelige persoonlijke gegevens, zoals ras, religie of politieke voorkeuren niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Kip Caravan houdt bij welke Websites en pagina’s onze klanten bezoeken in Kip Caravan , om te bepalen welke Kip Caravan services het meest populair zijn. Deze data worden gebruikt voor afgestemde tevredenheid en om te adverteren binnen Kip Caravan naar klanten wier gedrag aangeeft dat ze geïnteresseerd zijn in een specifiek gebied.

Kip Caravan zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd op Kip Caravan of de site; (b) om de rechten of eigendom van Kip Caravan te beschermen en verdedigen; en, (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Kip Caravan, of the het publiek te beschermen.

Veiligheid van persoonsgegevens

Kip Caravan stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Kip Caravan stelt de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcard nummer) wordt overgedragen naar andere Websites, wordt het altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden.

Wijzigingen verklaring

Kip Caravan zal zo nu en dan de Privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Kip Caravan raadt u aan om periodiek deze Verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Kip Caravan uw informatie beschermt.

Contactinformatie

Kip Caravan heet uw commentaar betreffende deze Privacyverklaring welkom. Als u van mening bent dat Kip Caravan niet heeft gehandeld op grond van deze Verklaring, dan kunt u contact opnemen met Kip Caravan via ons contactformulier. Wij zullen commercieel gezien redelijke inspanningen verrichten om meteen het probleem te bepalen en op te lossen.

Cookies

Als u onze website bezoekt, slaan wij eventueel informatie op uw computer op in de vorm van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die door een internetserver aan uw browser worden doorgegeven en op de harde schijf worden opgeslagen. Rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies is art. 6, lid 1, lit. f AVG. Enkel het internetprotocoladres wordt daarbij opgeslagen; geen overige persoonsgegevens. Door de informatie die in de cookies wordt opgeslagen, kunt u bij het volgende bezoek aan onze website automatisch herkend worden, wat het gebruik vereenvoudigt.

Natuurlijk kunt u onze website ook bezoeken zonder cookies te aanvaarden. Als u niet wil dat uw computer bij het volgende bezoek herkend wordt, kunt u het gebruik van cookies ook weigeren door de instellingen in uw browser te veranderen naar 'Cookies weigeren'. De stappen daartoe vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw browser. Als u het gebruik van cookies weigert, kunnen er echter beperkingen zijn bij het gebruik van sommige onderdelen van onze websites.

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. De Tag Manager registreert geen persoonsgegevens. De tool activeert andere tags, die zelf soms gegevens registreren. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als deze op domein- of cookieniveau gedeactiveerd werd, blijft deze actief voor alle trackingtags, die met Google Tag Manager geïmplementeerd werden. De acties inzake gegevensbescherming van Google voor deze tool vindt u hier: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/

Google Analytics met anonimiseringsfunctie

Op onze website maken we gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS – hierna 'Google'. Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde ‘cookies’, tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en zo een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.

De door deze cookies verzamelde informatie, bijv. over het tijdstip, de plaats en de frequentie van uw bezoek aan onze website (inclusief het ingekorte IP-adres), wordt meestal doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

We gebruiken op onze website Google Analytics met de extensie "_gat._anonymizeIp". Uw IP-adres wordt in dat geval door Google al voordien ingekort in lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en op die manier geanonimiseerd.

Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te beoordelen, om rapportages over de website-activiteiten voor ons samen te stellen en om andere website- en internetgerelateerde diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie in voorkomende gevallen aan derden doorgeven, wanneer dit wettelijk is voorgeschreven of wanneer derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Google zal, zo zegt het zelf, uw IP-adres in geen geval koppelen aan andere gegevens van Google. U kunt het plaatsen van de cookies voorkomen door een instelling in de software van uw browser; wij maken u er echter op attent dat u in dat geval eventueel niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van onze website.

Voorts biedt Google voor de meest voorkomende browsers en deactivatie-add-on, die u meer controle geeft over welke gegevens Google over de door u opgevraagde websites registreert. De add-on informeert JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat er geen informatie over bezoeken aan de website aan Google Analytics mag worden doorgegeven. De deactivatie-add-on voor browsers van Google Analytics verhindert echter niet dat informatie aan ons of aan andere evt. door ons gebruikte webanalysediensten doorgegeven wordt. Meer informatie over de installatie van de browser-add-on krijgt u bij de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als u onze website bezoekt via een mobiel eindtoestel (smartphone of tablet), klikt u op deze link om tracking door Google Analytics voor deze website in de toekomst te vermijden. Dat is ook een alternatief voor de bovengenoemde browser-add-on. Door op de link te klikken, wordt in uw browser een webstorage geplaatst, dat alleen voor deze browser en dat domein geldig is. Als u de webstorages in deze browser wist, wordt ook het opt-out-cookie gewist, zodat u opnieuw op de link moet klikken.

Als u akkoord gegaan bent dat uw web- en app-browsergebruik door Google met uw Google-account verbonden wordt en informatie uit uw Google-account gebruikt wordt om reclame te personaliseren, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om lijsten met doelgroepen voor toesteloverstijgende remarketing aan te maken. Daartoe registreert Google Analytics eerst op onze website u door Google geauthenticeerde ID, dat met uw Google-account verbonden is (d.i. persoonsgegevens). Daarna wordt door Google Analytics uw ID tijdelijk met uw Google Analytics-gegevens verbonden om onze doelgroepen te optimaliseren.

Als u het daarmee niet eens bent, kunt u dat verhinderen met de overeenkomstige instellingen in het bereik 'Mijn account' van uw Google-account.

Google Googleadservices / Google AdWords Conversion Tracking

Deze website gebruikt tools voor onlinemarketing van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Hierdoor wordt herkend dat een bezoeker via een Google-advertentie op onze website is terechtgekomen. Google maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De cookies voor de zogenoemde 'conversion tracking' worden geplaatst als u op een door Google geplaatste advertentie klikt. Deze cookies zijn na 30 dagen niet meer geldig en zijn niet bedoeld voor persoonlijke identificatie. Als u cookies voor conversion tracking wil vermijden, kunt u uw browser zodanig instellen dat cookies door het domein 'googleadservices.com' worden geblokkeerd. U heeft ook recht op opt-out. Als u meer wil vernemen over deze methodes of weten welke mogelijkheden u heeft zodat Google deze informatie niet gebruikt, klikt u hier: https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated

Facebook Custom Audiences Pixels

Om bezoekers van onze website tijdens een bezoek van Facebook advertenties, aangepast aan hun interesse, te tonen, gebruiken we Custom Audiences Pixel van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ('Facebook'). Daartoe hebben we op onze website een pixel van Facebook geïmplementeerd, waardoor bij een bezoek aan onze website rechtstreeks verbinding met de servers van Facebook wordt gemaakt. Daarbij wordt aan de Facebook-server doorgegeven dat u onze website bezocht heeft; Facebook wijst deze informatie aan uw persoonlijk Facebook-account toe. Meer informatie over het inwinnen en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de instructies inzake gegevensbescherming van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/