Kip Caravan hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kip Caravan houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om uw beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Ons verdiepen in de rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Kip Caravan zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Kip Caravan hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze verklaring privacyverklaring is van toepassing op de Kip Caravan Website en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van de Kip Caravan Website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.

HET VERZAMELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Kip Caravan verzamelt persoonsgegevens, zoals uw e-mail adres, naam, thuis- en werkadres of telefoonnummer. Kip Caravan verzamelt tevens anonieme demografische informatie, die niet uniek is voor u, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten.

Er is ook informatie over uw computer hardware en software die automatisch wordt verzameld door Kip Caravan . Deze informatie kan bevatten: uw IP adres, browser type, domeinnamen, toegangstijd en Website adressen. Deze informatie wordt gebruikt door Kip Caravan  om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de de Kip Caravan Website.

Onthoud dat als u persoonsgegevens of persoonlijke gevoelige gegevens openbaart via de Kip Caravan openbare message boards, deze informatie verzameld en gebruikt kan worden door anderen. Noot: Kip Caravan leest geen van uw privé online communicaties.

Kip Caravan raadt u aan de privacyverklaringen van de Websites die u kiest te bezoeken vanaf Kip Caravan zodat u kunt begrijpen hoe die Websites uw informatie verzamelen, gebruiken en delen. Kip Caravan is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of andere inhoud op Websites buiten de Kip Caravan en aan Kip Caravan gerelateerde Websites.

GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

Kip Caravan verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de Kip Caravan Website te beheren en om de door u gevraagde services te leveren. Kip Caravan gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van andere producten of services die beschikbaar zijn vanaf Kip Caravan en haar relaties. Kip Caravan kan ook contact met u opnemen via enquêtes om uw mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken.

Kip Caravan verkoopt, noch verhuurt noch least klantenlijsten aan derden. Kip Caravan  kan, van tijd tot tijd, contact met u opnemen in de naam van externe bedrijfspartners in verband met een zeker aanbod dat voor u interessant kan zijn. In die gevallen zullen uw persoonsgegevens (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) niet worden doorgegeven aan derden. Daarbij mag Kip Caravan gegevens delen met vertrouwde partners om ons te helpen statistieke analyses uit te voeren, om u e-mail of post te sturen, om te voorzien in klantenondersteuning, of om leveringen te regelen. Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan Kip Caravan , en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie.

Kip Caravan gebruikt of openbaart gevoelige persoonlijke gegevens, zoals ras, religie of politieke voorkeuren niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Kip Caravan houdt bij welke Websites en pagina’s onze klanten bezoeken in Kip Caravan , om te bepalen welke Kip Caravan services het meest populair zijn. Deze data worden gebruikt voor afgestemde tevredenheid en om te adverteren binnen Kip Caravan naar klanten wier gedrag aangeeft dat ze geïnteresseerd zijn in een specifiek gebied.

Kip Caravan zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd op Kip Caravan of de site; (b) om de rechten of eigendom van Kip Caravan te beschermen en verdedigen; en, (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Kip Caravan, of the het publiek te beschermen.

GEBRUIK VAN COOKIES

De Kip Caravan Website gebruikt “cookies” om u te helpen de uw online ervaring op u te kunnen afstemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de Web pagina server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een web server in het domein dat u de cookie heeft toegekend.

Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om u tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de Web server in te lichten dat u bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld, als u Kip Caravan pagina’s individualiseert, of u zich registreert bij een Kip Caravan site of services, zal de cookie Kip Caravan helpen bepaalde informatie over u te herinneren voor latere bezoeken. Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van uw persoonlijke gegevens, zoals betaaladres, afleveradres etc. Wanneer u terugkeert naar dezelfde Kip Caravan Website, zal de informatie die u reeds heeft opgegeven worden teruggehaald, zodat u makkelijk de op u afgestemde Kip Caravan kenmerken kunt gebruiken.

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan. De meeste Web browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen, als u daar voorkeur aan geeft. Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van Kip Caravan services of Websites die u bezoekt.

VEILIGHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Kip Caravan stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Kip Caravan stelt de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcard nummer) wordt overgedragen naar andere Websites, wordt het altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden.

WIJZIGINGEN VERKLARING

Kip Caravan zal zo nu en dan de Privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Kip Caravan raadt u aan om periodiek deze Verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Kip Caravan uw informatie beschermt.

CONTACT INFORMATIE

Kip Caravan heet uw commentaar betreffende deze Privacyverklaring welkom. Als u van mening bent dat Kip Caravan niet heeft gehandeld op grond van deze Verklaring, dan kunt u contact opnemen met Kip Caravan via info@kipcaravans.nl. Wij zullen commercieel gezien redelijke inspanningen verrichten om meteen het probleem te bepalen en op te lossen.